اجاره تجهیزات

لیست قیمت اجاره تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی(1397/10/15)

نوع دوربین فیلمبرداری مـبـلـغ(تومان) نوع دوربین عکاسی مـبـلـغ(تومان) تجهیزات جانبی مـبـلـغ(تومان)

120.000

100.000

اینسپایر

250.000

100.000

70.000 300.000

100.000

Lenz 24-70

Lenz 24-105

Lenz 70-200

100.000

60.000

100.000

آتلیه با کادر خانم و

دوربین canon 5d-MarkIII

500.000

(اجاره تجهیزات فقط به همکاران بومی که دارای مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران می باشند ، امکان پذیر است.)