لیست قیمت چاپ و صحافی آلبوم ژورنال

لیست قیمت چاپ وصحافی آلبوم دیجیتال 10 برگی(1398/01/28)

ردیف سایز جلد چرم(تومان) جلد پلکسی(تومان) هزینه هر برگ اضافی(تومان)
1 60×30 260.000 300.000 25.000
2 60×40 340.000 385.000 35.000
3 80×40 400.000 450.000 40.000