آموزش

   - آموزش تصویربرداری

   - آموزش عکسبرداری

   - آموزش نورپردازی  

   - آموزش میکس و تدوین

   - آموزش طراحی(Photoshop)

   - آموزش ساخت و صحافی آلبوم های ژورنالی