فروش تجهیزات

Chromira 50 :

- ساخت شرکت zbe آمریکا

- سایز چاپ تا عرض 130 سانتيمتر و طول نامحدود

- سرعت چاپ بسيار سریع

- قیمت توافقی

شماره تماس : 2470 342 0912