هدیه سالروز ازدواج

استودیو نگاه فیلم زنجان در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات نوین اقدام به ارائه هدیه به مناسبت سالروز ازدواج زوج هایی که جزو مشتریان این مجموعه می باشند ، نموده است.

هدیه ارائه شده دارای مشخصات زیر می باشد:

  • چاپ عکس 30×20 با شاسی
  • عکس انتخابی از فایل موجود مراسم یا ارائه شده توسط مشتری یا عکسبرداری جدید
  • مدت زمان ارائه هدیه 10 روز از تاریخ سالروز ازدواج