آلبوم ژورنال

پس از ورود آلبوم هاي در اصطلاح فتوبوک در سال 1379 ازکشور ايتاليا به ايران ،آلبوم هاي عکس قديمي کم کم جاي خود را به آلبوم هاي فتوبوک دادند. فتو بوکها که به آنها ژورنال نيز گفته مشود،آلبوم هايي هستند که از صحافي کردن خود عکسها درست مي شوند و در آنها عکسها بدون هيچ گونه کادر و محافظ،صـفحات آلبوم را تشکيل مي دهند.لابراتورا نگاه فیلم با استفاده از افراد با تجربه و صاحب سليقه توانسته است نياز مشتريان را در زمینه طراحی ، چاپ و صحافی آلبوم های ژورنالی از قبیل عروس ، نامزدی ، اسپرت و کودک تا سایز 200×100 را برآورده نمايد.

آتليه طراحي و رتوش لابراتــوار نگاه فیلم از ابتداي تاسيس اين مجموعه با پوشش سلايق مختلف عکاسان محترم، توانسته اسـت در بهبود سطـح کيفيت کار آنان قدم بـزرگي بردارد. اين آتليه با استفاده از طراحان و رتوشکاران با تجربه و پرسابقه ، هميشه و در همه شرايط به عکاسان و مشتريان لابراتوار کمک نموده است.

صحافي اين مجموعه از نوع سرد و گرم بوده و داراي تنوع جلد از قبیل چرمی ، پلکس ، پازلی ، کریستالی و فانتزی مي باشد. نوع لايي بکار رفته در آلبوم ها بستگي به تعداد صفحات آن دارد،در مورد آلبومهاي کم برگ (حداقل 10 برگ براي صحافي پذيرفته مي شود) از لايي هاي ضــــخيم و براي آلبوم هاي با بـــرگ زياد (حداکثر 40 برگ) از لايي هـاي نازک استفاده مي شود.